Over ons

De inhoud van deze website is niet af. We rekenen op jouw hulp om ze verder uit te bouwen. Stel je vragen, signaleer ons goede praktijken, handige tools, nieuwe thema’s,.. Wij nemen ze graag op of werken ze verder uit.

Want de uitdaging om ‘langer te werken met goesting’ is groot. En antwoorden uit de praktijk werken nog altijd het best.

Bij wie moet je hiervoor zijn?  Lieve Ruelens, lieve.ruelens@alimento.be

Deze website is een initiatief van IPV vzw. Met financiële ondersteuning van ESF en met inhoudelijke ondersteuning van Luk Indesteege, UCLL (UC Leuven-Limburg)

IPV vzw

IPV heeft tot doel om via vorming, advies en andere initiatieven bij te dragen aan efficiënter en kwaliteitsvoller werken in de voedingsindustrie. IPV staat met opleidingen en adviesten dienste van meer dan 5.700 voedingsbedrijven die samen bijna 89.000 mensen tewerkstellen.

IPV wil de competenties van werknemers versterken en de groei van voedingsbedrijven ondersteunen,met bijzondere aandacht voor risicogroepen,en de werkbaarheid en kwaliteit van de arbeid.www.ipv.be

IPV ESF