Samen slim

Opleiding en kennisdeling

‘Langere loopbanen met goesting’ zijn pas mogelijk als werknemers de kans krijgen om zich te (blijven) ontwikkelen: om goed op te starten, om bij te blijven, om door te groeien. Personeelsverantwoordelijken die hierin willen investeren, nemen dus maar beter hun opleidingsbeleid onder de loupe.

Er zijn nog redenen om als bedrijf bezig te zijn met de kennis en kunde op de werkvloer. Gaan er binnenkort medewerkers op pensioen? Wil je hun kennis behouden en laten doorgeven vooraleer ze met pensioen gaan? Kunnen anderen hun taken overnemen, of ga je op zoek naar nieuw talent? Hoe kunnen zij vlot delen in de aanwezige kennis?

Via dit deel geven we concrete handvaten voor een leeftijdsbewust kennisbeleid, met oog voor de leerbehoeften van oud én jong:

  • Een stevig en breed opleidingsbeleid op poten zetten in het bedrijf.
  • Kennis opbouwen, delen met collega’s en borgen. Dit wil zeggen: de aanwezige kennis vastleggen en toegankelijk maken.
  • Teamleiders aan zet