Arbeidsorganisatie

Een motiverende organisatie

Langer werken met goesting heeft ook in belangrijke mate te maken met de arbeidsorganisatie: ben ik fysiek en mentaal in staat om deze job vol te houden tot mijn pensioen? Maar ook: is mijn job de moeite, kan ik mijn ding doen en daar trots op zijn? En verder: Krijg ik voldoende steun van mijn leidinggevende?

Door te investeren in een goede arbeidsorganisatie kan je als werkgever enerzijds voorkomen dat mensen vroegtijdig afhaken. Anderzijds levert dit ook onmiddellijk op. De praktijk leert dat werknemers die uitgedaagd worden in hun job en de nodige ruimte krijgen om de uitdaging aan te gaan, zich niet alleen beter voelen (lager ziekteverzuim), maar zich ook meer betrokken voelen en daardoor betere resultaten te halen. 

Hoe maak je daar concreet werk van?

  • Jobs actiever maken (weg van kortcyclisch werk)
  • Starten met (autonome) teamwerking
  • Inzetten op teamleiders
  • Jobs aanpassen voor oudere medewerkers?