Ergonomie

  • "Er is een hoog ziekteverzuim."
  • "We hebben nogal wat gezondheidsproblemen: pijn in rug of nek, hoofdpijn, hoge bloeddruk."
  • "Oudere werknemers hebben het moeilijk om het tempo te blijven volgen."

Ergonomie

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

WAT KAN JE DOEN?

  1. Werk maken van de verplichte risicoanalyse in het kader van de Welzijnswet, want meten is weten, en dat is belangrijk om de juiste maatregelen te treffen. Thema’s die hierin aan bod komen zijn: veiligheid op het werk, bescherming van de gezondheid van de werknemer, psychosociale belasting, ergonomie, arbeidshygiëne en verfraaiing van de werkplaatsen. Voor zo’n risicoanalyse moet je als werkgever beroep doen op een gespecialiseerde preventieadviseur. Dit kan intern gebeuren, maar ook via erkende externe diensten voor Preventie en Bescherming op het werk.
  2. Gebruik maken van de ergonomiescan van Alimento, voor specifiek advies in verband met de werkposten in de productieafdeling. Tijdens een ergonomiescan wordt op één dag een structurele analyse gemaakt van de werkposten, met name van de interactie tussen mens en machine. De aanbevelingen in de ergonomiescan bevatten steeds maatoplossingen. Vaak gaat het om een combinatie van aanbevelingen zoals het  aanpassen van de werkposten, het gebruik van hulpmiddelen, het anders inrichten van de werkzones en het voorzien van on-the-job opleidingen. Aangezien het werk vaak gepaard gaat met het uitvoeren van dezelfde bewegingen in belastende houdingen, is het ook essentieel om in te zetten op organisatorische maatregelen zoals jobrotatie en taakverbreding.
  3. Ergonomische ingrepen uitvoeren om de lichamelijke belasting op de werkplek te verminderen en de fysische vereisten aan te passen aan de mogelijkheden van oudere werknemers. In een syntheserapport van een 50-tal Alimento-ergonomiescan worden de meest voorkomende problemen en hun mogelijke oplossingen opgelijst. Het rapport kan je onderaan deze pagina downloaden: http://www.alimento.be/nl/voedingsbedrijven/personeel-en-organisatieadvies/ergonomisch-werken-werkt-beter

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

Hulpmiddelen

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN Alimento