Teamleiders aan zet

 • "Onze teamleiders zetten volledig in op productie en maken geen tijd voor opleiding."
 • "Opleiding is nodig, maar het is moeilijk om teamleiders hiervoor te motiveren. De personeelsdienst moet maar mensen zoeken met de nodige kennis."
 • "Onze teamleiders hebben het druk en dus is hun communicatie vaak beperkt, gespannen, bevelend..."

Teamleiders aan zet

Medewerkers hechten veel belang aan de mening of het oordeel van hun leidinggevenden. Ze leren bijzonder veel uit de positieve en negatieve feedback die ze krijgen van hun ploegbazen, teamleaders, eerstelijnsverantwoordelijken, productiechefs,… Ze leren dus weinig als ze geen feedback krijgen. Zelfs de informele contacten en de nabijheid van hun leidinggevenden zijn reeds leerrijk, want medewerkers kopiëren onbewust veel. Leidinggevenden hebben ook veel impact bij het detecteren van leerbehoeften, het opstellen van opleidingsplannen, het organiseren en begeleiden van transferactiviteiten, het organiseren van peter-/meterschap …  Uit de opstelling en de communicatie van leidinggevenden blijkt tenslotte welk belang zij al dan niet hechten aan een positieve opleidingscultuur, aan ontwikkelkansen, aan de waarde van competenties en talenten.

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

WAT KAN JE DOEN?

 1. Leidinggevenden bewust maken van hun opleidingsrol en van het belang van hun communicatie met hun medewerkers. De belangrijkste aspecten van hun opleidingsrol zijn: opleidingsbehoeften van hun medewerkers detecteren, hen de kans geven om te ontwikkelen, hen aan- en bijsturen door feedback, en hen ondersteunen om hun (nieuwe) kennis toe te passen. 

  Geef teamleiders de kans om hierover bij te leren via communicatie-opleidingen.

  Beoordeel teamleiders op de opleidingsresultaten en de kennisdeling in hun team.

  Vraag van teamleiders dat zij bij elke opleiding met hun medewerkers afspraken maken over de toepassing van het geleerde en dat ook opvolgen.

 2. Leidinggevenden coachen in hun communicatie:
  • Stel een coach aan.
  • Breng de teamleiders geregeld samen in een intervisiegroep, waarin ze van elkaar kunnen leren.
  • Leer de teamleiders positieve en negatieve feedback geven met oefeningen in hun eigen team. Zoek samen naar de leereffecten van goede feedback.
 3. Teamleiders stimuleren om een lerende houding aan te nemen tegenover elke medewerker en om de ervaring van de oudere collega’s te appreciëren. Bijvoorbeeld: bij probleempjes aan ervaren medewerkers vragen hoe zij dat zouden aanpakken.

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

HULPMIDDELEN

 • Scan om na te gaan in hoeverre leidinggevenden hun medewerkers stimuleren in hun ontwikkeling
 • Instrumenten voor leidinggevenden om ontwikkeling op de werkvloer te begeleiden
 • Tools en recepten voor eerstelijnsverantwoordelijken

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN alimento

Het Alimento-opleidingsaanbod voor leidinggevenden: Danielle Verlaet, danielle.verlaet@alimento.be, 0473 65 42 84