Inzetten op teamleiders

 • "Slechte resultaten"
 • "Slechte interne communicatie"
 • "Conflicten op de werkvloer"
 • "Stress, burn-out bij leidinggevenden"
 • "Klachten van werknemers over leidinggevenden"

Inzetten op teamleiders

Teamleiders zijn belangrijk om te komen tot effectieve en motiverende arbeidsorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor het behalen van de gevraagde resultaten en hebben ook een grote impact op de sfeer op de vloer en de kansen die mensen krijgen om te groeien.

In heel wat voedingsbedrijven zijn teamleiders doorgegroeid vanuit uitvoerende functies. Leidinggeven is dan nieuw. De nieuwe leidinggevenden worden aanspreekpunt voor het management én hun medewerkers. Tussen hamer en aambeeld is dit niet altijd een comfortabele positie. Mensen kunnen aansturen is niet iedereen gegeven, en het is vaak ook zoeken naar een nieuw evenwicht wanneer je leiding moet geven aan je oud-collega’s. Kortom: teamleiders kennen doorgaans nogal wat uitdagingen.

Veel personeelsverantwoordelijken begrijpen dit en nemen de nodige maatregelen. Jaarlijks organiseert Alimento ruim 2.000 opleidingen voor leidinggevenden, voornamelijk op vlak van persoonlijke vaardigheden, zoals ‘beter leiding geven’, ‘omgaan met conflicten’, ‘feedback geven’,….

Maar is dit genoeg? Hoe kan je leidinggevenden binnen je organisatie (nog) beter ondersteunen?

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

WAT KAN JE DOEN?

 1. Meest voor de hand liggend: opleiding, coaching,… Check het opleidingsaanbod van Alimento of contacteer Danielle Verlaet, danielle.verlaet@alimento.be, 0473 65 42 84
 2. Maar liever eerst een stap terug zetten:
  • Wat verwachten we van onze leidinggevenden? 

   Maak deze oefening samen met de oefening van de niveaus erboven en eronder. Wat doen hogere leidinggevenden? Wat doen medewerkers, wat kan verder gedelegeerd worden?

   Bepaal ook welke stijl van leidinggeven je wenst binnen je bedrijf: directief, coachend, inspirerend, familiaal,…

   Stel vervolgens een duidelijk profiel op van de leidinggevende

   • Maak een inschatting van de leidinggevenden tav dit profiel
   • Bepaal hoe je leidinggevenden best kan ondersteunen: feedback geven over het functioneren en de resultaten, opleiding, coaching, intervisie,…
 3. Intervisie tussen teamleiders organiseren
 4. Werkoverleg tussen teamleider en medewerkers opstarten
 5. Functionerings- en evaluatiegesprekken invoeren 

  Informeer alle betrokkenen over waarom, hoe, wanneer,… zodat iedereen zich goed kan voorbereiden.

  Organiseer opleiding voor de leidinggevenden om de gesprekken goed te voeren.

  Plan de gesprekken op gepaste tijdstippen zodat er voldoende tijd en ruimte is om te zeggen wat er gezegd moet worden.

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

HULPMIDDELEN

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN ALimento