Jobs aanpassen voor oudere werknemers?

 • "Hoog en vooral ziekteverzuim bij oudere werknemers"
 • "Oudere werknemers wensen deeltijds te werken omdat ze het tempo niet meer kunnen volgen, fysieke klachten hebben,…"

Jobs aanpassen voor oudere werknemers?

Langer werken staat politiek hoog op de agenda en voedingsbedrijven worden dan ook meer en meer geconfronteerd met oudere werknemers en hun specifieke noden. In sommige gevallen duikt de vraag naar aangepaste jobs op. Hoe ga je daar als bedrijf mee om?

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

WAT KAN JE DOEN?

 1. In de eerste plaats je kritisch afvragen of specifieke aanpassingen voor een bepaalde groep opportuun zijn. Vaak is het beter om algemene aanpassingen door te voeren. Bijvoorbeeld: oudere werknemers ontzien door hen op fysisch zware werkposten niet meer in te zetten. Zijn er geen oplossingen te vinden om deze werkposten voor iedereen ‘werkbaarder’ te maken?
 2. Nagaan wat de mogelijkheden zijn om jobs aan te passen:
  • Kunnen oudere werknemers ingezet worden in de opleiding van jongere collega’s? Dit zorgt er ook voor dat er tijdige kennisoverdracht is alvorens de oudere werknemer het bedrijf verlaat.
  • Is kwaliteitscontrole een optie? Of kan de jarenlange ervaring ingezet worden voor verbeterprojecten? …
  • Misschien is er ook een vraag om de arbeidsomstandigheden aan te passen: deeltijds werk, overschakelen van nachtploeg naar dagploeg,…
  • Via de organisatiescan van Alimento kan een externe expert de mogelijkheden tot aanpassing analyseren en waar nodig oplossingen aanreiken.
 3. Mogelijke aanpassingen tijdig en grondig met de betrokken werknemers bespreken en zeker ook naar hun wensen polsen.  

  Wacht er niet mee om dergelijke gesprekken te voeren tot het te laat is. Breng dit al eerder aan bod, bijvoorbeeld tijdens een functioneringsgesprek.

 4. Als er alternatieven of aanpassingen mogelijk zijn binnen je bedrijf, zorgen voor de nodige opleiding en begeleiding zodat werknemers kunnen ingroeien in hun nieuwe functie. 

  Neem contact op met Alimento om de mogelijkheden te bespreken.

 5. Vermijden om ingrepen enkel op ouderen te richten: hen ‘dumpen’ in vuilbakfuncties, een opdeling maken tussen een ‘jonge, sterke’ en een ‘oude, langzame’ ploeg. Dit kan zorgen voor een spanningsveld met de jongere generaties. Probeer de arbeidsinhoud algemeen beter af te stemmen op de veranderende capaciteiten, omstandigheden en behoeften van alle werknemers. Dit zal de vitaliteit van iedereen binnen de organisatie verhogen. Laat ouderen wel mee zoeken naar oplossingen.

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN Alimento