Jobs actiever maken

 • "Gezondheidsproblemen, stress, burn-out."
 • "Veel laatkomers en ziekteverzuim, opstarten ’s morgens is moeilijk."
 • "Werknemers gaan veel naar het toilet."
 • "Geen interesse om opleiding te volgen, het is niet nodig."
 • "Voedselveiligheid en hygiëne zijn een permanent probleempunt."
 • "Hoe kunnen we onze werknemers enthousiast/gemotiveerd houden?"

Jobs actiever maken

Twee van de belangrijkste risico’s die de kwaliteit van de arbeid in de voedingsindustrie bedreigen zijn ‘gebrek aan variatie’ en ‘gebrek aan autonomie’ zijn. Beide hebben een negatieve invloed op de motivatie van medewerkers. En er zijn stressrisico’s: geconfronteerd worden met problemen en niet bij machte zijn ze te veranderen, geeft stress.

Omgekeerd: wie zelf de volgorde, de aanpak, de afwisseling van zijn taken kan bepalen en verantwoordelijk is voor zijn eigen resultaten ervaart veel meer betrokkenheid en motivatie dan iemand die standaardprocedures uitvoert.

Is er in jouw bedrijf nog veel kortcyclisch/repetitief werk? Deze jobs verrijken of verruimen zal u winst opleveren. Maar ook in andere gevallen loont het de moeite om jobs ‘actiever’ te maken, omdat de betrokkenheid van medewerkers hierdoor stijgt. Niet alleen je medewerkers zelf, maar ook je bedrijf zal er wel bij varen.

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

WAT KAN JE DOEN?

 1. Medewerkers meer autonomie geven:
  • Medewerkers de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid geven om hun eigen werk te organiseren en te plannen. Geef wel duidelijk de grenzen aan waarbinnen zij die bevoegdheid hebben.
  • Aan medewerkers middelen ter beschikking stellen om hun werkproblemen te analyseren en te beheersen, bijvoorbeeld feedback geven over de behaalde resultaten, werkoverleg organiseren om de resultaten te bespreken,…
  • Medewerkers zelf laten bepalen welke instrumenten zij in hun werk nodig hebben of gebruiken.
  • Medewerkers zelf verbetervoorstellen laten uitwerken. Vergeet nadien niet feedback te geven van wat er met deze verbetervoorstellen gebeurt.
  • Medewerkers zelf verantwoordelijkheid geven om hun doelen te formuleren.
  • Medewerkers de kans bieden om hun probleemoplossende competenties te verhogen (door ondersteuning en eventueel opleiding).
  • Zorgen voor een goede balans tussen de competenties van een medewerker en zijn/haar autonomie.
 2. Kortcyclisch werk ‘weg’organiseren:
  • Je kan de afwisseling vergroten door werknemers te betrekken bij de voorbereiding en/of opvolging van de taken. Bijvoorbeeld door ze een rol te geven bij kwaliteitscontrole, rapportering,…
  • Of biedt ‘jobrotatie’ een oplossing? Werknemers veranderen regelmatig naar een andere functie met andere taken of naar een andere werkplek met een mogelijks gelijkaardige functie. Let wel op: niet iedereen zit te wachten op jobverrijking. Toets dit af tijdens functioneringsgesprekken.
  • Ga na of ‘teamwerk’ iets voor jouw bedrijf is: verschillende werknemers worden samen verantwoordelijk gemaakt voor het behalen van bepaalde resultaten. Naast voordelen als een grotere betrokkenheid van de werknemers, betere resultaten en een grotere flexibiliteit, kan dit ook een oplossing zijn om de taken binnen een team op een soepele manier te verdelen, naar ieders mogelijkheden en talenten. Zie ook het volgende onderdeel.
 3. In de brochure ‘Kortcyclisch, kan het ook anders? Zoektocht naar organisatorische oplossingen voor kortcyclische arbeid’ geeft Flanders Synergy inzicht in de mogelijkheden aan de hand van vijf concrete praktijkvoorbeelden uit de sector.

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

HULPMIDDELEN

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN alimento