Eerlijk en met zorg omgaan met elke werknemer

  • "Ik kan niks extra vragen van onze werknemers, hun betrokkenheid is laag"
  • "Ik zie tekenen van demotivatie zoals te laat komen, te vroeg vertrekken, de regels niet respecteren…"
  • "De klaagcultuur blijft ondanks initiatieven van de personeelsdienst"

Eerlijk en met zorg omgaan met elke werknemer

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

WAT KAN JE DOEN?

Elke werknemer heeft respect voor zijn werkgever indien hij eerlijkheid en echtheid ervaart. Dat gevoel is essentieel voor langdurige tewerkstelling, niet enkel voor oudere werknemers maar in groeiende mate ook voor de jonge generaties. Hoe eerlijk en echt is men in jouw bedrijf? Test jezelf:

  • Hoe functioneert de vertrouwenspersoon? Kunnen klachten echt geuit worden, en hoe wordt daarmee omgegaan?
  • Hoe wordt absenteïsme opgevolgd? Wordt iedereen gelijk behandeld? Hoe geïnteresseerd is men echt in de gezondheid van de mensen? Als iemand na langdurige ziekte terugkomt, moet er dan een plaats gevonden worden of is dit tussentijds opgevolgd? Is er eventueel gewerkt aan oplossingen om tewerkstelling terug haalbaar te maken?
  • Zijn er exit-gesprekken als iemand het bedrijf verlaat? Hoe gaat men daar achteraf mee om? Krijgt het personeel daarover iets te horen? Wordt er iets met kritieken gedaan? Een open sfeer creëren over redenen waarom mensen je bedrijf verlaten laat voelen dat je bezig bent met de zaken waarvan werknemers wakker liggen.
  • Hoe gaat men om met sollicitanten of uitzendkrachten, ook als ze niet in je bedrijf passen? Door hen op een constructieve manier uit te leggen waarom ze niet in je bedrijf passen, laat je zien dat je werk wil maken van een hechte ploeg die samen goede resultaten neerzet waarop iedereen fier kan zijn.
  • Wordt er op tijd en stond een welgemeend schouderklopje gegeven? Oprechte waardering kost weinig, maar betekent veel.
  • Is er een goed evenwicht tussen werk en privétijd en wordt daar soepel mee omgegaan als werknemers thuis in nood zijn?

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN alimento

HR-advies: Lieve Ruelens, lieve.ruelens@alimento.be, 0472 11 86 22