Kwaliteit en hygiëne

 • "Ons bedrijf heeft zogezegd ‘waarden’, ik denk dat het vooral gaat over ‘waarde’"
 • "Als er een audit op komst is, dan worden de regels ineens wel belangrijk."

Kwaliteit en hygiëne

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

WAT KAN JE DOEN?

 1. Kwaliteit en hygiëne zijn zeer belangrijk voor een voedingsbedrijf. Zo belangrijk dat ze aan controles onderworpen zijn, van de overheid, van klanten,… De inspanningen om hierin goed te scoren zijn enkel waardevol en duurzaam indien het kwaliteits- en hygiënebeleid op de vloer doorleefd is. Hoe doe je dit leven op de werkvloer?
 2. Regelmatig opfrissingsmomenten organiseren voor het personeel. Hierbij zoeken naar opleidingsvormen en sensibiliseringsinitiatieven die ‘aanslaan’ op de werkvloer: www.leertipsvoedselveiligheid.be
 3. Erop toezien dat de regels te allen tijde worden nageleefd, door iedereen, intern en extern! Ook als het druk is. 

  Waak erover dat ook uitzendkrachten en jobstudenten de regels kennen en naleven. Maar hierover afspraken met het uitzendkantoor, en neem dit mee in het onthaal en de opvolging van de tijdelijke werkkrachten.

  Laat iedereen binnen het bedrijf toe om hierover opmerkingen te maken als dit niet gebeurt. Moedig werknemers hierin ook aan.

 4. Er over waken dat er voldoende tijd is om de regels na te leven, ook tijdens piekperiodes.
 5. Er voor zorgen dat elk van je leidinggevenden het als zijn of haar opdracht ziet om kwaliteit en hygiëne op te volgen. 

  Neem dit op in hun functieprofiel. Beoordeel dit aspect in evaluatiegesprekken.

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

HULPMIDDELEN

www.leertipsvoedselveiligheid.be

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN alimento

Opleidingen ‘Kwaliteit en hygiëne’: Tom De Cock, tom.de.cock@alimento.be, 0473 65 42 68