Open en transparante communicatie

 • "Ik kan niks extra vragen van onze werknemers, hun betrokkenheid is laag"
 • "Ik zie tekenen van demotivatie zoals te laat komen, te vroeg vertrekken, de regels niet respecteren…"
 • "Onze werknemers tonen geen enkele interesse in de missie/visie van het bedrijf"
 • "De klaagcultuur blijft ondanks initiatieven van de personeelsdienst"

Open en transparante communicatie

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

WAT KAN JE DOEN?

 1. Tijdig en goed boodschappen brengen is enorm belangrijk om werknemers te betrekken en een gevoel van verbondenheid te geven. Hier zijn een aantal basisregels voor een goede interne communicatie:
  • Alle lagen van je organisatie betrekken. Zo voelt niemand zich uitgesloten en vermijd je geruchten en roddels. 

   Grijp collectieve momenten (bijvoorbeeld een jaarlijkse barbecue, kerstfeestje,…) aan om formeel te communiceren over de bedrijfsresultaten en personeelszaken. Dit wordt doorgaans erg gewaardeerd.

  • Zorgen voor tweerichtingsverkeer. 

   Vraag naar een reactie als je communiceert. Ga negatieve reacties niet uit de weg, maar probeer waar mogelijk meer uitleg te geven of achterliggende bezorgdheden te achterhalen, zodat je er ook rekening mee kan houden in verdere acties.

  • Je communicatie opvolgen. Als je iets aangekondigd hebt, geef dan geregeld uitleg over de uitvoering, over de redenen waarom iets niet lukt of doorgaat, en wat er dan wel gaat gebeuren.
  • Ervoor zorgen dat de externe communicatie van het bedrijf klopt met de interne, en dat de interne communicatie vooraf gaat. Werknemers vinden het prettig om het nieuws over hun bedrijf als eerste te weten: de komst van een nieuwe grote klant of net het wegvallen van een klant, bouwplannen,…
 2. Het is goed om leidinggevenden te betrekken in je interne communicatie, maar informeer hen goed en zorg ervoor dat ze de tijd (kunnen) nemen om de informatie door te geven. Bespreek achteraf ook de reacties die ze kregen en kijk of er nog verdere communicatie-initiatieven nodig zijn. 

  Coach of leid, indien nodig, leidinggevenden op om een constructieve communicatie te voeren, zelfs als het gaat over het communiceren van een ontslag.

 3. Ook kansen geven voor inbreng van werknemers. De relatie werkgever/werknemer is een tweerichtingsrelatie. Werknemers willen niet alleen krijgen, maar ook geven. Er zijn verschillende manieren om dit te stimuleren en je relatie met je werknemers te versterken:
  • De ideeënbus, een goed idee? Ja, tenminste als je ook terugkomt op de ideeën die de bus oplevert, ook op de minder goede. Leg uit waarom je bepaalde ideeën niet kan toepassen.
  • Ook al geïnvesteerd in werknemersbevragingen? Durf dan ook open en bloot te communiceren over de resultaten, ook over punten van mistevredenheid. Volg werkpunten op en maak er samen werk van. Dit toont dat je je medewerkers serieus neemt en waardeert.
  • Voer je functionerings- en/of evaluatiegesprekken waarin je ook peilt naar de ambities van mensen? Doe je daar achteraf ook iets mee? Kunnen werknemers die opleiding nodig hebben om door te groeien die volgen, of leg je het hen uit waarom dit niet kan? Maar ook: verspreid je vacatures ook intern, zodat werknemers als eerste op de hoogte zijn van mogelijke kansen en niet van de buren moeten horen dat er een vacature verschenen is?
 4. De relaties met de vakbond verzorgen. Tijdig overleg en luisteren naar signalen heeft al meer werkgevers winst opgeleverd ten aanzien van hun personeel. Door te zorgen voor een tijdige, integere en transparante communicatie is soms meer mogelijk dan je denkt.

 

Stel een vraag hierover aan..

Lieve Ruelens

Adviseur onderzoek & ontwikkeling

ONDERSTEUNINGSAANBOD VAN Alimento

HR-advies: Lieve Ruelens, lieve.ruelens@alimento.be, 0472 11 86 22